Glazenwassers die meer dan een jaar actief zijn als glazenwasser, beschikken over een eigen website, telefoonnummer en e-mailadres en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel (minimaal 1 jaar) kunnen zich aanmelden bij onze website. Indien het aangemelde bedrijf voldoet aan de eisen ontvangen zij een digitaal certificaat. Leden betalen een jaarlijks bedrag aan het Glazenwasser Keurmerk.

De deelnemer moet, indien het bedrijf toegang wil krijgen tot het netwerk, de volgende data aanleveren:

  • Het KvK-nummer (het bedrijf dient minimaal 1 jaar ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel);
  • Drie reviews van klanten of een portfolio van werkzaamheden;
  • Bedrijfsgegevens, waaronder de website, het telefoonnummer, e-mailadres en adresgegevens.

Bedrijven kunnen lid worden via de website. Bij een aanmelding is er geen bedenktermijn voor business-to-business contracten, mits het glazenwasserbedrijf niet goedgekeurd wordt. In dat geval wordt het bedrag gerestitueerd, minus de keuringskosten van 99 euro.

Beëindiging deelnemerschap

Het Glazenwasser Keurmerk heeft het recht om het deelnemerschap van leden te beëindigen indien zij zich niet houden aan de voorwaarden. Hiervoor gelden de onderstaande criteria:

  • Het deelnemerschap kan worden beëindigd indien het Glazenwasser Keurmerk ernstige klachten binnenkrijgt over het lid;
  • Men verliest het deelnemerschap wanneer het lid verzuimt om aan de betalingsverplichting te voldoen.

Wijze van beëindiging

Het besluit om het deelnemerschap te beëindigen dient schriftelijk te gebeuren. Het opzeggen van het deelnemerschap dient minimaal 1 maand voor de opzegdatum te worden gedaan door de wederpartij. Dit kan worden verstuurd naar Poortland 66, 1046 BD AMSTERDAM. De aanmelddatum staat op de factuur. Beëindiging door het Glazenwasser Keurmerk kan op elk moment plaatsvinden indien het lid zich niet houdt aan de voorwaarden.

Consequenties van beëindiging lidmaatschap

Als een lid het lidmaatschap beëindigd, of wanneer het lidmaatschap van het lid wordt beëindigd door het Glazenwasser Keurmerk, ontvangt het lid een beëindigingsovereenkomst met de volgende data:

  • NAW-gegevens van deelnemer
  • Datum beëindiging

Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd dient het voormalige lid vanaf de beëindigingsdatum alle communicatie van het Glazenwasser Keurmerk van zijn of haar website en andere communicatiemiddelen te verwijderen. Het logo mag dus niet langer zichtbaar zijn op welke communicatiemiddelen dan ook.

Het voormalige lid en het Glazenwasser Keurmerk zullen geen vertrouwelijke gegevens omtrent elkaar naar buiten dragen. Ook negatieve uitlatingen worden vermeden.

Het logo van het keurmerk dient binnen drie werkdagen na beëindiging van het lidmaatschap van de website van de voormalige deelnemer te worden verwijderd.

In het geval van een overtreding kan de website op de zwarte lijst worden geplaatst.

Jaarlijkse contributie voor leden

De contributie wordt jaarlijks betaald op basis van de aanmelddatum. De contributie bedraagt 299,50 per jaar (exclusief btw). Betalingen vinden plaats via betalingsplatform Mollie. Glazenwasser Keurmerk is onderdeel van Beehive Digital Marketing en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61 71 59 80 (btw id NL 00 2270 431 B20).